วิธีการสั่งซื้อสินค้า
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนขาย
1. ติดต่อตัวแทนขาย (ตัวแทนขาย) (ติดต่อเรา)
2. แจ้งรายการสั่ง
3. โอนเงิน
4.  รอรับสินค้า